Особливості 2 групи єдиного податку

До другої групи спрощеної системи оподаткування та звітності можуть належати фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

– не мають працівників або, одночасно їх кількість  не перевищує 10 осіб;

– обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Тобто у 2024 році обсяг доходу не може перевищувати – 5 921 400 грн.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), послуги з надання доступу до мережі Інтернет, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

Разом з тим на ФОП 2 групи поширюються  загальні обмеження, які діють також для першої та третьої групи, тому на 2 групі єдиного податку не можуть перебувати:

– суб’єкти господарювання, які здійснюють:

1) діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, діяльність з випуску та проведення лотерей;

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України “Про страхування”, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III цього Кодексу;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

– фізичні особи – підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

– фізичні особи – підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 400 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 900 квадратних метрів;

– фізичні особи – нерезиденти;

– платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

Ставки податків з 01.04.2024 року:

Фіксована ставка ЄП встановлюються сільськими, селищними, міськими радами для ФОП залежно від виду господарської діяльності, а отже може відрізнятися залежно від населеного пункту.

Для другої групи ЄП вона не може перевищувати 20% мінімальної заробітної плати, тобто 1420 грн. на місяць.

Розмір ЄСВ (за себе) становить 22% на самостійно обрану суму платником податку, однак ця сума не може бути меншою мінімальної заробітної плати, та не може перевищити максимальну величину бази нарахування ЄСВ, тобто  розмір ЄСВ з 01.04.2024 р. не може бути менше – 1760 грн, та не може перевищувати – 26400 грн.

Разом з тим, ФОП другої групи звільняються від обчислення, нарахування та сплати ЄСВ на період дії воєнного стану та 12 місяців після його припинення чи скасування за себе. Однак наслідком такої не сплати буде не зарахування страхового стажу за відповідні періоди.

ЄСВ за працівників – 22 % від нарахованої заробітної плати.

ПДФО за працівника – 18% від нарахованої заробітної плати.

Військовий збір за працівника – 1,5% від нарахованої заробітної плати.

 

Строки сплати податків:

ЄП щомісяця авансованими внесками до 20 числа (включно) поточного місяця (можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року).

ЄСВ за себе до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (на період воєнного стану та 12 місяців після припинення чи скасування можна не сплачувати).

ЄСВ за працівників сплачується щомісяця під час виплати оподатковуваного доходу. Якщо дохід нараховано, але не виплачено – не пізніше 20 числа (включно) наступного за звітним місяця

ПДФО та військовий збір за  співробітника сплачується під час виплати оподаткованого доходу щомісяця, у випадку якщо дохід не виплачено, але нараховано – протягом 30 днів за звітним місяцем.

 

Звітність:

Декларація з  Єдиного податку  подається протягом 60 днів після звітного року, а саме до 1 березня.

Об’єднана звітність за ПДФО, військовий збір та ЄСВ (за працівників) подається щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу.

За консультацією звертайтеся до юристів Стеллар Партнерс.

 

 

На розгляді Верховної Ради України перебуває проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства».

Як зазначають адвокати Стеллар Партнерс, цим Законопроектом передбачено введення такого поняття як платник податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства та формування відповідного переліку.

Так, передбачено, що для отримання «статусу» та включення до одноіменного переліку, необхідно, дотримання одночасно наступних умов ФОП та юридичними особами:

а) відсутність податкового боргу та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або загальна сума податкового боргу та/або боргу зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування не перевищує ста вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) відсутність за результатами документальних перевірок платника податків неузгоджених податкових (грошових) зобов’язань за податковими повідомленнями рішеннями, за якими сума грошових зобов’язань або зменшення податку на додану вартість, заявленого до бюджетного відшкодування, перевищує 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) відсутність допущених платником податків факті порушення податкових обов’язків щодо подання звітності та/або документів (повідомлень), у тому числі передбачених статтями 39 і 39-2, пунктом 46.2 статті 46 цього Кодексу;

г) відсутність винесених щодо платника податку податкових повідомлень-рішень про порушення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів протягом року;

ґ) відсутність прийнятого щодо платника податків рішення про його відповідність критеріям ризиковості платника податку на додану вартість, у порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України відповідно до пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу;

д) відсутність прийнятого щодо платника податків рішення про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), у порядку, встановленому Законом України “Про санкції”;

е) відповідність критеріям, визначеним у підпункті  69.41.2 цього підпункту залежно від обраної системи оподаткування.

Платник податків, який відповідає зазначеним вимогам, підлягає включенню до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

Формувати такий Перелік буде Державна податкова служба, а інформація про його включення буде надсилатися платнику податків електронному кабінеті.

Включення до такого Переліку передбачає надання ряду переваг для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства , зокрема:

а) щодо  них не проводяться документальні перевірки, крім документальних позапланових перевірок:

  • що проводяться виключно на звернення платника податків;
  • що проводяться з підстав, визначених підпунктами 78.1.1, 78.1.2 (в частині контролю за трансфертним ціноутворенням), 78.1.3, 78.1.5, 78.1.7, 78.1.8, 78.1.9, 78.1.12, 78.1.14, 78.1.15, 78.1.16, 78.1.19, 78.1.21 та 78.1.22 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу;
  • платників податків, щодо яких отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків вимог валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями;

б) строк для камеральної та документальної перевірок, зазначених у підпунктах 200.10 і 200.11 статті 200 цього Кодексу, становить 5 календарних днів для кожного виду перевірки;

в) індивідуальні податкові консультації надаються протягом 5 календарних днів, що настають за днем отримання звернення контролюючим органом;

г) закріплення за платником податків посадової ДПС, яка буде особою, відповідальною за взаємодію з платником податків (комплаєнс-менеджер);

ґ) платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

Тобто передбачено звільнення від проведення  деяких видів документальних перевірок та зменшення строку для документальних перевірок, а також надання консультаційних послуг.

За консультацією звертайтеся до адвокатів Стеллар Партнерс.