Посвідчення заповіту при свідках: Чи обов’язкове дотримання такої процедури з огляду на тяжку хворобу заповідача?

28.03.2024

Спори пов’язанні із спадкуванням є досить поширеним явищем, а деякі аспекти потребують додаткового аналізу.

В практиці адвокатів Стеллар Партнерс є випадки, які стосується саме посвідчення заповіту в лікарнях, під час того, коли заповідач, можливо, не усвідомлював свої дії, тобто перебував у безпорадному стані.

В наведеній ситуації виникають питання щодо підстав визнання недійсним заповіту з огляду на безпорадний стан заповідача та відсутність свідків, які б могли підтвердити волю заповідача на укладення заповіту

Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті (стаття 1233 ЦК України).

Відповідно до частини другої статті 1248 ЦК України нотаріус може на прохання особи записати заповіт з її слів власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів.

У цьому разі заповіт має бути вголос прочитаний заповідачем і підписаний ним.

Якщо заповідач через фізичні вади не може сам прочитати заповіт, посвідчення заповіту має відбуватися при свідках (стаття 1253 цього Кодексу).

Згідно з частинами першою-третьою статті 1247 ЦК України заповіт складається у письмовій формі, із зазначенням місця та часу його складення.

Заповіт має бути особисто підписаний заповідачем.

Якщо особа не може особисто підписати заповіт, він підписується відповідно до частини четвертої статті 207 цього Кодексу.

Заповіт має бути посвідчений нотаріусом або іншими посадовими, службовими особами, визначеними у статтях 1251-1252 цього Кодексу.

Частиною четвертою статті 207 ЦК України визначено, що, якщо фізична особа у зв`язку з хворобою або фізичною вадою не може підписатися власноручно, за її дорученням текст правочину у її присутності підписує інша особа.

Підпис іншої особи на тексті правочину, що посвідчується нотаріально, засвідчується нотаріусом або посадовою особою, яка має право на вчинення такої нотаріальної дії, із зазначенням причин, з яких текст правочину не може бути підписаний особою, яка його вчиняє.

Статтею 1253 ЦК України передбачена можливість посвідчення заповіту при свідках, яке відбувається за бажанням заповідача.

Аналогічні положення містяться в Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/503.

Заповіт за дорученням заповідача може бути підписаний іншою фізичною особою лише у випадку, якщо заповідач унаслідок фізичної вади, хвороби або з будь-яких інших причин не може власноручно підписати заповіт.

Чинним законодавством не передбачена обов’язкова вимога щодо посвідчення заповіту при свідках у випадку неможливості його підписання особисто заповідачем внаслідок хвороби.

Тобто, відсутність свідків під час посвідчення заповіту щодо заповідача, який внаслідок хвороби не може особисто підписати заповіт не завжди є підставою для визнання недійсним чи нікчемним такого заповіту.

Схожого за змістом висновку притримується Верховний Суд в складі Касаційного цивільного суду по справі № 201/12275/20 від 19.02.2024.

За більш детальної інформацією щодо спадкування, оскарження заповітів чи поновлення спадкових справ звертайтеся за консультацією до юристів Стеллар Партнерс.

Більше

10.06.2024
Реклама азартних ігор під забороною

Постановою від 17 травня 2024 р. N 566 «Деякі питання протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет» було введено обмеження на розповсюдження реклами: азартних ігор; торговельних марок, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор; інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, зокрема з використанням електронних […]

Читати повністю
21.05.2024
Накладення арешту на частку в статутному капіталі

Заходи забезпечення позову є важливим елементом в процесі здійснення правосуддя, оскільки спрямовані на те, щоб рішення суду було виконано в подальшому. Накладення арешту на часту в статутному капіталі має деякі аспекти, що зумовлено особливостями такого виду майна. Так, у Постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 08 квітня 2020 року у справі № […]

Читати повністю
20.05.2024
Можливість апеляційного оскарження ухвали слідчого судді, якою вирішено долю речових доказів

Відповідно до чинного законодавства право на оскарження ухвал слідчого судді не є абсолютним та обмежується приписами статті 309 Кримінального процесуального кодексу України (далі також – КПК України), однак на практиці виникають випадки, коли необхідно оскаржити ухвали, прийняття яких прямо не передбачено нормами кримінально процесуального законодавства. Одними з таких є ухвали слідчого судді, якою відповідно до […]

Читати повністю
14.05.2024
Проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо захисту права власності добросовісного набувача

07 травня 2024 року зареєстровано «Проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо захисту прав власності добросовісного набувача» №11233 від 06.05.2024. Цим Законопроектом передбачається, що окрім уже встановленої неможливості витребування майна, якщо воно було продане у порядку, встановленому для виконання судових рішень та  було продане добросовісному набувачеві на електронному аукціоні у порядку, встановленому […]

Читати повністю

Допоможемо вам в світі юристів

Робота з юридичною фірмою «Stellar» надає вам доступ до висококваліфікованих спеціалістів, індивідуального підходу та інноваційних рішень, які дозволять успішно впоратися з будь-якими правовими питаннями.
Зв'язатися